Voorwaarden en bijdragen 2016

Voor de TechNetkringen is in 2016 geen bijdrage meer beschikbaar per kring.

Het besluit om geen subsidie meer te verstrekken aan TechNetkringen komt voort uit de extra focus die TechniekTalent.nu aanbrengt in haar programmering. Wat inhoudt dat wij onze expertise vooral gaan inzetten binnen het basisonderwijs en de onderbouw van het vmbo, havo en vwo.

Het netwerk dat TechNet vormt willen we onder gaan brengen in een Publiek Private Samenwerking (PPS), waarbij er een duurzame koppeling ontstaat tussen de overheid en het bedrijfsleven. De PPS maakt onderdeel uit van de afspraken uit het Techniekpact om meer massa in de regio te creƫren en daarmee meer jongeren voor de techniek te interesseren en enthousiasmeren. Aan de invulling van deze samenwerking wordt nu hard gewerkt. De verwachting is dat deze PPS per juni 2016 staat.

Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen