Stappenplan: hoe zet ik een TechNetkring op

Dit stappenplan helpt u bij het opzetten van een TechNetkring. Per fase kunt u instrumenten downloaden en binnen uw TechNetkring inzetten.

Startfase
In de startfase van een TechNetkring komen bedrijven en scholen uit een regio bij elkaar. Alle partijen zetten zich in voor eigentijdser en aantrekkelijker onderwijs, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en goed opgeleide jongeren. Voor een samenwerkingsverband tussen minimaal acht bedrijven en een school is het mogelijk een financiële vergoeding aan te vragen. Hiervoor moet een overzicht met de voorgenomen activiteiten en een samenwerkingsovereenkomst worden ingestuurd. Lees verder »

Fase 1: Ontwikkelen
In fase 1 ondertekenen alle partijen de samenwerkingsovereenkomst. Dit is een mooi persmoment. Er is zicht op de financiën en er wordt een begroting opgesteld. De net opgerichte TechNetkring initieert projecten met als doel om instroom in het onderwijs te krijgen. Lees verder »

Fase 2: Formaliseren
Er wordt een voorzitter benoemd. In het jaarplan staan heldere doelen en activiteiten. Ook is er goed zicht op de kwaliteiten van de partijen. Meer vmbo's, roc's en bedrijven worden in kaart gebracht om te benaderen. In deze fase kan de TechNetkring een eigen rechtspersoon worden. Lees verder »

Fase 3: Realiseren
Partijen organiseren activiteiten en bijeenkomsten, zetten hun netwerk in en hebben oog voor kansen in de omgeving. Er is inzicht in elkaars werkwijzen en kwaliteiten tot op persoonsniveau. De TechNetkring bedenkt manieren om jongeren te benaderen en er wordt een voorzet gedaan om het onderwijs anders te organiseren. Lees verder »

Fase 4: Structureren en borgen
De TechNetkring heeft zich ontplooid tot een professioneel netwerk en een sterk merk. Met andere TechNetkringen worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Aan het einde van deze fase is er voldoende draagvlak en kan de TechNetkring de komende jaren financieel en organisatorisch zelfstandig functioneren. Lees verder »

Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen