Wat is TechNet?

TechNet is een ontmoetingsplatform. Een TechNetkring is een samenwerkingsverband van één of meer (v)mbo-scholen en minimaal acht technische bedrijven in de regio. Het doel is om technisch onderwijs te ontwikkelen dat leerlingen aanspreekt. Leerlingen en docenten krijgen bovendien de mogelijkheid om zich dichtbij op een loopbaan in de techniek te oriënteren. Daarvoor scheppen bedrijven en (beroeps) onderwijs in de regio uiteenlopende mogelijkheden. Er zijn ruim 150 TechNetkringen. De coördinator van een TechNetkring is de spil in het faciliteren, verbinden en inspireren. Scholen en bedrijven houden samen de TechNetkring actief.

Waarom zou ik een TechNetkring starten?

Via de TechNetkring komt u eenvoudig rechtstreeks in contact met leerlingen en docenten. Dat zorgt voor een goede aansluiting tussen theorie en praktijk. Daarnaast leert u stagiairs en potentiële medewerkers kennen. Als lid van een TechNetkring kunt u gebruikmaken van de ondersteunende materialen van TechniekTalent.nu voor het organiseren van gastlessen, bedrijfsbezoeken of een snuffelstage. Verder maakt u kennis met andere bedrijven in uw regio.

Toegang tot leerlingen voor stageplaatsen en toekomstige medewerkers.

Profilering als aantrekkelijke werkgever met mogelijkheden voor ontwikkeling en groei.

Hoe kan ik stagiairs en nieuwe medewerkers sneller werven?

Organiseer gastlessen en bedrijfsbezoeken. Zo krijgen leerlingen een goed beeld van uw organisatie. Betrek een inspirerende jonge medewerker bij de activiteiten, zodat leerlingen zich sneller aangesproken voelen. Kom met voorbeelden uit de praktijk en laat leerlingen iets bijzonders beleven in uw bedrijf, zodat ze met een positieve ervaring vertrekken. Via de TechNetkring legt u makkelijk contact met potentiële stagiairs en medewerkers. En is het voor leerlingen eenvoudig om uw bedrijf te benaderen voor een stage of werkplaats.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de aansluiting tussen theorie en praktijk?

In een TechNetkring kunt u dit aankaarten. Overleg met de school, stem verwachtingen en mogelijkheden op elkaar af, zowel op het gebied van vaktechnische kennis als mentaliteit en sociale vaardigheden. De coördinator van een TechNetkring kan ondersteuning bieden in het organiseren van een overleg met een school in uw regio. De relatiemanager ondersteunt de TechNetcoördinatoren in een bepaalde regio. De relatiemanager kan u in contact brengen met de TechNetcoördinator in uw regio.

Invloed op inhoud onderwijs: betere aansluiting tussen theorie en praktijk.

Aanmelden
Zoeken in uw regio
Voor bedrijven
Voor meer informatie kunt u de website van TechniekTalent raadplegen: