Wat is TechNet?

TechNet is een ontmoetingsplatform. Een TechNetkring is een samenwerkingsverband van één of meer (v)mbo-scholen en minimaal acht technische bedrijven in de regio. Het doel is om technisch onderwijs te ontwikkelen dat leerlingen aanspreekt. Leerlingen en docenten krijgen bovendien de mogelijkheid om zich dichtbij op een loopbaan in de techniek te oriënteren. Daarvoor scheppen bedrijven en (beroeps) onderwijs in de regio uiteenlopende mogelijkheden. Er zijn ruim 150 TechNetkringen. De coördinator van een TechNetkring is de spil in het faciliteren, verbinden en inspireren. Scholen en bedrijven houden samen de TechNetkring actief.

Profilering als school met aantrekkelijk onderwijs en goede contacten met regionele bedrijven

Waarom zou ik een TechNetkring starten?

Via de TechNetkring komt u eenvoudig rechtstreeks in contact met bedrijven. Dat zorgt voor een goede aansluiting tussen theorie en praktijk. U kunt stagemogelijkheden bieden aan leerlingen en docenten. Er ontstaan mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken, gastlessen en direct contact tussen leerlingen en technici die het beroep hebben dat zij later willen beoefenen. U krijgt persoonlijk contact met bedrijven in uw eigen regio en dat werkt drempelverlagend. Bovendien geeft het u nieuwe aanknopingspunten voor uw eigen vak en een beter en meer afgewogen beeld van een toekomst in de techniek. Daarnaast kunt u als lid van een TechNetkring gebruikmaken van de ondersteunende materialen van TechniekTalent.nu voor het onderwijs.

Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie van jongeren door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, gastlessen en docentenstages.

Hoe kan ik de contacten met het (technische) bedrijfsleven in de regio versterken?

Maak een afspraak via de TechNetkring bij u in de regio en geef uw wensen aan. De deelnemers in een TechNetkring denken graag mee over activiteiten om leerlingen met de praktijk van techniek in aanraking te brengen. Het is belangrijk de leerlingen voor te bereiden op activiteiten. Kan het themagericht? In welke context past de les? Evalueer de activiteiten samen met de leerlingen.

Hoe vind ik meer stageplekken bij (Technische) bedrijven in de regio?

De bedrijven in de TechNetkring weten dat de scholen naar stageplaatsen kunnen vragen. De coördinator van de TechNetkring kan u ondersteunen. Bedrijven verwachten van een stagiair elementaire beroepsvaardigheden en sociaal gedrag. Het is goed om leerlingen erop te wijzen dat ze tijdens hun stage 'ambassadeur' van de school zijn. Bedrijven rekenen op een goede begeleiding vanuit de school.

Toegang tot uitgebreid netwerk voor stages, zowel voor leerlingen als docenten.

Hoe kan ik leerlingen ondersteunen bij de oriëntatie op hun loopbaan?

Breng ze in contact met iemand die het beroep uitoefent dat ze willen gaan doen. Laat ze ervaren wat een beroep inhoudt door een dag mee te draaien in een bedrijf. Organiseer gastlessen of bedrijfsbezoeken. De coördinator van de TechNetkring kan hierbij ondersteunen. De relatiemanager ondersteunt de TechNetcoördinatoren in een bepaalde regio. De relatiemanager kan u in contact brengen met de TechNetcoördinator in uw regio.

Aanmelden
Zoeken in uw regio
Voor scholen
Voor meer informatie kunt u de website van TechniekTalent raadplegen: